Kompleksowe usługi doradztwa i wdrożenia Transformacji ESG

Nasze usługi, czyli ścieżka Transformacji ESG:

Analiza luk ESG

W ramach pierwszego spotkania z klientem, omawiamy kluczowe aspekty regulacyjne, motywację biznesową oraz aktualny stan ESG przedsiębiorstwa.
Na tej podstawie dokonujemy analizy luk ESG i potrzeb transformacji. Pozwala to na przygotowanie indywidualnej oferty, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstwa.

  • Wstępna analiza sytuacji przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie matrycy potrzeb ESG
  • Analiza stanu obecnego ESG Przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie analizy luk i ryzyk ESG
  • Przygotowanie oferty indywidualnej
 

Przeprowadzenie 2-4 godz. Warsztatu ESG
Przygotowanie matrycy potrzeb ESG
Analiza stanu obecnego ESG Przedsiębiorstwa
Przygotowanie analizy luk i ryzyk ESG
Przygotowanie oferty indywidualnej

Zebranie Danych ESG

Jednym z najważniejszych elementów procesu ESG, jest odpowiednie zarządzanie informacją. Dlatego kluczowym elementem procesu jest przygotowanie danych.

W ramach prac przygotowawczych pomagamy skompletować wszystkie dane ESG, pracując wraz z Zarządem i W ramach prac przygotowawczych pomagamy skompletować wszystkie dane ESG, pracując wraz z Zarządem i Departamentami nad dostarczeniem wszystkich kluczowych wskaźników i danych źródłowych. Dokonujemy oceny kompletności i jakości danych. W przypadku braków pomagamy je uzupełnić.

Zebranie wskaźników i danych źródłowych
Pomoc w automatyzacji procesów
Koordynacja procesu akwizycji danych
Ocena jakości i kompletności danych
Przygotowanie analizy ESG

Przygotowanie Strategii ESG

Kolejnym krokiem w drodze do Zielonej Transformacji (ESG) przedsiębiorstwa jest opracowanie 3-5 letniej strategii ESG. Określenie zakładanych celów i wskaźników, głównie klimatycznych jest bazą do rozpoczęcia  procesu dekarbonizacji przedsiębiorstwa, który jest długotrwały, wymaga nakładów inwestycyjnych oraz zmiany procesów biznesowych w spółce.
Opracowany przez CarboRating model przygotowania Strategii ESG zakłada  określenie początkowych wskaźników ESG oraz miejsca w którym spółka chciałaby się znaleźć za 3 do 5 lat. Dzięki temu możliwe jest określenie jak intensywna powinna być strategia transformacji, jakie będą szacowane koszty procesu oraz jak najefektywniej osiągnąć zakładane cele ESG.

Przygotowywania Strategii ESG
Przygotowanie macierzy ryzyk ESG 
Sposoby mitygowania zidentyfikowanych ryzyk
Określenie kluczowych wskaźników ESG (3-5 lat)
Określenie strategii transformacji spółki
Przygotowanie Strategii ESG Przedsiębiorstwa

Wdrożenie systemów ESG SaaS

Bardzo ważnym elementem z perspektywy zarządzania danymi jest wdrożenie dedykowanych rozwiązań IT do monitorowania, zbierania danych oraz zarządzania procesem ESG. Jako optymalne rozwiązanie, CarboRating proponuje wdrożenie innowacyjnej platformy ESG SaaS, która automatyzuje większość procesów związanych ze zbieraniem danych, zarządzaniu procesem otrzymywania i aktualizacji  danych oraz przede wszystkim do generowania Dashboard'ów i monitorowania ESG.
CarboRating wspiera Przedsiębiorstwo w całym procesie integracji, dzięki czemu wdrożenie nowych procedur oznacza również wdrożenie narzędzi do automatyzacji procesów co znacznie łagodzi skutki wdrożenia i ułatwia transformację.

Dedykowana platforma IT – ESG SaaS
Automatyzacja procesów zbierania danych
Automatyzacja obliczeń wskaźników ESG
Automatyzacja części raportu ESG
Wdrożenie platformy ESG SaaS u klienta

Przygotowanie Raportów ESG

Ostatecznym elementem procesu jest przygotowanie raportów ESG, które stały się obecnie wymogiem regulacyjnym w UE. Wprowadzone regulacje z zakresu CBAM i raportowania Scope 3 w znaczny sposób zwiększyły  zakres obowiązku raportowania.  Wraz z przygotowanie Strategii ESG w raporcie możemy odnieść się do stanu obecnego, poziomu realizacji wskaźników oraz przyjętych założeń i praktyk.  Warto zwrócić uwagę, że zawartość Raportu ESG jest główną składową oceny zgodności z ESRS, GRI czy Ratingu ESG. Dlatego odpowiednie udokumentowanie wszystkich aspektów związanych z ESG jest kluczowe z punktu widzenia Spółki. To właśnie w oparciu o Raporty ESG instytucje finansowe czy inwestorzy instytucjonalni podejmują obecnie decyzje kredytowo/ inwestycyjne, również ze względu na regulację - SFDR

Warsztaty przygotowania Raportu ESG
Doradztwo i nadzór nad procesem zbierania danych
Wykonanie niezbędnych obliczeń w tym CO2
Przygotowanie Raportu ESG wraz z oprawą graficzną
Wykonanie Raportów w standardzie UE i Global

Szczegółowy biznes plan transformacji

Po wykonaniu raportu ESG możemy przystąpić do przygotowania szczegółowych biznes planów do dekarbonizacji przedsiębiorstwa. Doradzamy również w doborze technologi podwykonawców oraz przygotowania inwestycji wdrożeniowych. Pomagamy zarówno w pozyskiwaniu alternatywnych źródeł energii, optymalizacji łańcucha dostaw, ale również oferujemy rozwiązania z zakresu ESG Due Diligence. Dzięki temu możliwe jest zrobienie priorytetyzacji projektów w celu opracowania optymalnej ścieżki ekonomicznej Transformacji.

Priorytetyzacja projektów ESG w celu osiągnięcia KPIs
Przygotowanie szczegółowych Biznes Planów 
Wsparcie w procesie transferu technologii ESG
Pozyskanie zielonych źródeł energii
ESG Due Diligence, czyli analiza łańcucha dostaw

Wdrożenie biznes planu transformacji ESG

Ostatnim elementem jest wdrożenie projektu zgodnie z opracowanymi wcześniej biznes planami. CarboRating pomaga również w zarządzaniu i nadzorowaniu wdrożeń biznes planów. Współpracujemy z wieloma jednostkami badawczymi, dzięki czemu możemy zaoferować dostęp do wielu innowacji. Dodatkowo nasz zespół ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu emisjami, nadzoru inwestycji w obszarze odnawialnej energii co pozwala nam pomóc w znalezieniu zielonych źródeł dostaw energii, wdrożeniach technologii nisko- i zero-emisyjnych.

Transfer Zielonych Technologii
Wsparcie przy wdrożeniu Zielonych Technologii
Redukcja śladu węglowego
Odnawialne źródła energii
Dostęp do nowoczesnych technologii